Logo Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West Friesland

Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW).

Deze verordening is vastgesteld op 11 april 2016, op 6 juli 2016 gepubliceerd en treedt in werking één dag na publicatie.

Het secretariaat van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland is te bereiken via CAW@hvcgroep.nl.

De inzameling wordt verzorgd door HVC; u kunt de Klantenservice bereiken via klantenservice@hvcgroep.nl of via het gratis telefoonnummer 0800-0700.

Documenten

Afvalstoffenverordening 2016 (PDF)

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 (PDF)

Het Uitvoeringsbesluit is vastgesteld op 9 mei 2018, op 12 juli 2018 gepubliceerd en treedt in werking één dag na de publicatie.

Uitvoeringsbepalingen 2009 (PDF)

Reglement afvalbrengstations 2009 (PDF)